Recomendaciones dietéticoculinarias durante el tratamiento del cáncer de mama

Volum 3 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, versió en castellà. L’alimentació és una part important en el tractament de càncer i en el cas del càncer de mama, les prioritats en l’alimentació durant el tractament són mantenir un pes adequat i un bon estat nutricional per fer front a la malaltia i recuperar-se millor. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, i desenvolupat per l'Institut Català d’Oncologia i Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomanacions dieteticoculinàries durant el tractament del càncer de mama

Volumen 3 de la colección “COMER DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, versión en catalán. La alimentación es una parte importante en el tratamiento de cáncer y en el caso del cáncer de mama, las prioridades en la alimentación durante el tratamiento son mantener un peso adecuado y un buen estado nutricional para hacer frente a la enfermedad y recuperarse mejor. Proyecto social impulsado por la Fundación Catalunya-La Pedrera, y desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología y Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomendaciones generales sobre la alimentación durante el tratamiento del cáncer

Edició en castellà d'aquesta primera publicació de la col·lecció «MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER» que té l’objectiu ajudar les persones amb càncer a mantenir un estat nutricional òptim, i explicar les bases de l’alimentació que caldria seguir un cop es diagnostica la malaltia. Consells dietètics concrets per a les fases del tractament i per fer front a alguns dels efectes secundaris que afecten el sistema digestiu. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, i desenvolupat per l'Institut Català d’Oncologia i Alícia

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomanacions generals sobre l’alimentació durant el tractament del càncer

Edición en catalán de la primera publicación de la colección «COMER DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER» con el objetivo de ayudar las personas con cáncer a mantener un estado nutricional óptimo, y explicar las bases de la alimentación que habría que seguir cuando se diagnostica la enfermedad. Consejos dietéticos concretos para las fases del tratamiento y para hacer frente a algunos de los efectos secundarios. Proyecto social impulsado por la Fundació Catalunya-La Pedrera, y desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología y Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios