Un projecte d’innovació d’Alícia, per a gent gran, seleccionat per Barcelona Ciutat Proactiva

Publicat el 12 de novembre de 2020

El projecte «Gent gran, autonomia, alimentació i xarxes comunitàries de suport i dinamització del teixit comercial» ha estat seleccionat per el Barcelona Institute of Technology de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana. L’objectiu del projecte és el de garantir i allargar l’autonomia i mantenir un bon estat de salut i qualitat de vida de les persones grans millorant la seva alimentació. Per fer-ho possible es comptarà amb els recursos existents i els diferents actors o agents implicats en l’alimentació (mercats, comerç, restauració...), les entitats, col·lectius i iniciatives del barri que permeten establir teixit social i de suport entre persones, potenciant la col·laboració públic-privada.

Aquesta iniciativa situa les persones grans al centre i identifiquem l’àmbit comunitari i de proximitat com el teixit que ha de respondre i dotar de serveis a les seves necessitats. Per a que això sigui possible el projecte contempla capacitar la xarxa del barri per a una adequada atenció a les persones grans, formar els comerços i els restaurants per gestionar la seva alimentació, formar les persones cuidadores per acompanyar i aconsellar hàbits saludables, facilitar la gestió diària de l’alimentació i fomentar xarxa de barri per reintegrar les persones grans en la vida quotidiana amb l’interès de generar activitat econòmica a la comunitat.

La Fundació Alícia té una llarga trajectòria en identificar quina alimentació han de seguir les persones grans en funció de les seves circumstàncies, sabem com s’han de preparar, sabem com poden ser més acceptades (organolèpticament), sabem quina tecnologia s’ha d’utilitzar per fer-ho possible. Amb l’ànim de seguir treballant perquè tothom mengi millor aquest projecte pretén transferir tot aquest coneixement a la societat, a través de solucions reals, perquè sigui útil a les persones grans en la gestió diària de la seva alimentació.