Jornada de Menjadors Escolars 2020: Més hortalisses i més llegums en els menús escolars

Publicat el 29 de gener de 2021

El passat 22 de desembre de 2020 la Sub-direcció general de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la participació de la Fundació Alícia, va organitzar la V Jornada de Menjadors Escolars, amb un programa molt engrescador sota el títol "Més Hortalisses i més llegums en els menús escolars".

Podeu trobar més informació, receptes i vídeos mitjançant el següent enllaç: 

https://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Jornada-de-Menjadors-Escolars.-Mes-Hortalisses-i-Mes-Llegums-en-els-Menus-Escolars