Guia per a la reducció del malbaratament alimentari a l’hostaleria

Publicat el 14 de gener de 2013

La Fundació Alícia i l’Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona  han presentat, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya,  una guia  amb recomanacions que  permeten reduir el malbaratament alimentari al sector de la restauració.

El malbaratament és un problema global. Anualment, més de 1.300 milions de tones de menjar es perden al món en el camí des del camp als nostres plats. Però també és un problema present als serveis de restauració, ja que entre un 4 i un 10% de la compra de menjar de restaurants, càterings i menjadors de col·lectivitats acaba a les escombraries.

Aquesta guia mostra com reduir el malbaratament alimentari en els nostres establiments, com fer de les nostres empreses unes empreses que aprofiten al màxim els recursos per actuar en benefici dels comptes de resultats dels establiments, de la societat i del planeta en general.

DESCARREGA