QUI SOM

Alícia, Ali-mentació i cièn-cia, és un centre de recerca en cuina. Un centre que investiga productes i processos culinaris; que innova i treballa per millorar l'alimentació de les persones, amb especial atenció a les restriccions alimentàries i altres problemes de salut; que fomenta la millora dels hàbits alimentaris, i que realça el patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris.  

Alícia és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 2003. El seu patronat està format per la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Generalitat de Catalunya i persones de prestigi reconegut. Té la complicitat i la col·laboració de científics destacats i els millors cuiners.

La finalitat d'Alícia és que tothom mengi millor, és a dir, que l'alimentació sigui saludable, sostenible, saborosa, acceptada en funció de les cultures i les tradicions i adaptada a qualsevol situació de vida en què es trobin les persones.

Alícia treballa per ser un referent en:

 • La recerca i la innovació aplicades a la gastronomia.
 • El desenvolupament de solucions aplicades a la indústria alimentària per millorar l'oferta que es destina a la població des dels vessants saludable i gastronòmic.
 • El foment empresarial del sector alimentari.
 • La recerca i l'oferta de respostes culinàries a problemes alimentaris derivats de malalties o situacions concretes.
 • La millora d'hàbits alimentaris com a fórmula d'inversió en salut de les persones.
 • El realçament i la dinamització del patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris.
 • La transferència i divulgació del coneixement alimentari. 

 

QUÈ FA LA FUNDACIÓ

La Fundació crea i transfereix coneixement a empreses i entitats perquè el puguin aplicar amb l’objectiu de millorar l’alimentació de les persones. També impulsa accions de divulgació, dirigides tant a professionals com a famílies i escolars, en les quals s’aprèn i s’experimenta de manera lúdica sobre cuina, innovació, hàbits saludables i patrimoni agroalimentari.

Per dur a terme les activitats, Alícia s’estructura en tres àmbits funcionals. Tots tres tenen una funció diferencial que els defineix, però una activitat comuna i imprescindible en tots els projectes i actuacions: la cuina. La cuina és l’estratègia alimentària humana, i es concreta en l’ús de determinats productes, la manera de processar-los i combinar-los, i les formes i els hàbits de consum.

L’activitat d’Alícia es reparteix en àmbits o àrees d’actuació que s’interrelacionen i es complementen, tots amb la cuina com a eina i el rigor científic com a mètode:

Alícia s’estructura en tres àmbits funcionals que interrelacionen la seva tasca:

     

Cadascuna d’aquestes àrees determina un camp de coneixement amb personal especialista en la mateixa i al qual s’assignen determinats projectes. Tot i així el fet diferencial d’Alícia és que en la majoria de projectes i actuacions hi participen les tres àrees i, com s’ha remarcat, la cuina. D’aquesta manera s’assegura la visió de 360 graus a les solucions que s’aporten. Aquest fet diferencial é el que les entitats i les empreses destaquen com a determinant per confiar a la Fundació projectes i actuacions de salut, de patrimoni o per al sector alimentari.

En tots els projectes que es desenvolupen es busca alguna de les premisses següents:

 • Impacte sobre les persones: que les solucions desenvolupades puguin arribar al màxim de persones sense excloure en cap cas solucions per persones afectades per patologies minoritàries.
 • Territori: que s'ajudi al desenvolupament econòmic, cultural i social.
 • Realçament dels productors: que es realci la tasca imprescindible dels agents productors agroalimentaris que proveeixen d'aliments la població, és a dir, el sector primari i també la indústria alimentària i les diferents formes de restauració.
 • Coneixement: que el coneixement que aporti el treball desenvolupat es pugui aplicar posteriorment en altres projectes i en la recerca de solucions per a les persones.