INFORMACIÓ NECESSÀRIA. BASES DEL CURS

Bases de la convocatòria del curs

Per poder optar al curs s’aconsella tenir preparada la documentació que s’haurà d’adjuntar en el moment de formalitzar-la. (en format jpg, word, pdf).

  • Formulari de sol·licitud - Descarregable aquí
  • Currículum Vitae.
  • Carta de motivació.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

Si us plau, ompli els camps sol·licitats i adjunti la documentació llistada anteriorment a les caselles corresponents.

 

DOCUMENTS A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD Els documents adjunts no poden sobrepassar els 2MB individualment.

 

* Camps obligatoris