INFORMACIÓ NECESSÀRIA:

El programa possibilita la interacció en les àrees de coneixement associades a la cuina i les disciplines relacionades, des del punt de vista de la ciència, la tecnologia, la salut, la producció d’aliments des de l’hort, la seva divulgació i el seu consum. Els becaris s’assignaran a una de les àrees de treball de la Fundació, incloent-hi també els horts, on participaran en el projecte de cultiu ecològic de la Fundació.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES

Per poder optar a la beca s’aconsella tenir preparada la documentació que s’haurà d’adjuntar en el moment de formalitzar-la. (en format jpg, word, pdf).

  • Formulari de sol·licitud - Descarregable aquí
  • Currículum Vitae.
  • Carta de motivació.
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
  • Assegurança de viatge en cas de no tenir nacionalitat espanyola.

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ:

Si us plau, ompli els camps sol·licitats i adjunti la documentació llistada anteriorment a les caselles corresponents.

 

DOCUMENTS A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD Els documents adjunts no poden sobrepassar els 2MB individualment.

 

* Camps obligatoris