01 - AVALUACIÓ DE SERVEIS D'ALIMENTACIÓ

Analitzem i avaluem els serveis d’alimentació dels centres, efectuant tastos i valorant-ne la qualitat nutricional i culinària.


02 - PROPOSTES DE MILLORA D'OFERTA GASTRONÒMICA

Treballem de forma conjunta amb els serveis d’alimentació dels centres per adaptar millor l’oferta gastronòmica a les expectatives i necessitats dels usuaris del centre.


03 - ADAPTACIÓ DE L'OFERTA GASTRONÒMICA A DIETES ESTRICTES

Millorem culinàriament les dietes del centre que presentin deficiències organolèptiques: dietes amb textura modificada, astringents, hipocalòriques, per ostomies, per trastorns metabòlics...


04 - ALIMENTACIÓ TRITURADA

Dissenyem ofertes d’alimentació triturada en funció de la dieta basal utilitzada en centres sociosanitaris i hospitals. 


05 - ADAPTACIÓ A PRODUCTES DE PROXIMITAT I DE TEMPORADA

Adaptem l’oferta gastronòmica a productes i elaboracions de proximitat i de temporada.


06 - R+D EN CUINA

Execució i desenvolupament de projectes de R+D per a l’obtenció i la millora, en cuina, de productes alimentaris destinats a dietes i necessitats nutricionals concretes.


07 - CURSOS I TALLERS

Dissenyem i impartim cursos i tallers sobre la millora de l'oferta gastronòmica adaptada a les dietes terapèutiques dels serveis d'alimentació. L'oferta està especialment pensada per al personal de cuina i d'hoteleria.