01 - APLICACIÓ CULINÀRIA DE PAUTES DIETÈTIQUES

Treballem l’oferta culinària per cobrir les pautes nutricionals prescrites pels especialistes. Assessorem per gestionar millor l’alimentació restringida.


02 - ADAPTACIÓ DE RECEPTES CULINÀRIES A NECESSITATS DIETÈTIQUES ESPECIALS

Adaptem receptes de cuina a les necessitats nutricionals de cada col·lectiu amb pautes alimentàries concretes. Treballem perquè les dietes i la nutrició s’adaptin als costums i la cultura de les persones.


03 - ASSESSORAMENTS A RESTAURANTS 

Assessorem restaurants i establiments de restauració social perquè adaptin l’oferta gastronòmica a les necessitats d’usuaris amb restriccions alimentàries i requeriments concrets (celíacs, diabètics, insuficiència renal, fenilcetonúrics i altres trastorns metabòlics).


04 - R+D EN CUINA

Executem i desenvolupem projectes de R+D per a l’obtenció i la millora, en cuina, de productes alimentaris destinats a dietes i necessitats nutricionals concretes.


05 - EINES PER MILLORAR HÀBITS ALIMENTARIS

Desenvolupem eines per millorar l’alimentació de les persones amb necessitats especials: solucions en cuina, receptes, material educatiu i tallers.


06 - CURSOS I TALLERS

Dissenyem i impartim cursos i tallers sobre alimentació, hàbits alimentaris i aplicacions en cuina adaptant-los a les necessitats i requeriments nutricionals que es demanin.

Formem i impartim tallers específics en alimentació orientats a professionals de la restauració i cuidadors de persones amb necessitats especials.